Mielno – plany i letnie wydarzenia

Mielno czekają niedługo wielkie pozytywne zmiany. Przebudowana zostanie jego główna ulica – wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Jednocześnie poszerzona i umocniona będzie plaża na odcinku około trzech kilometrów. Prace te rozpoczną się zaraz po sezonie, by zakończyć się przed kolejnym. Tak więc wakacyjni goście nie powinni odczuć niedogodności. Do bieżącego sezonu miasto starannie się przygotowało.

Remont bez uciążliwości dla wczasowiczów

Gotowe są szczegółowe plany modernizacji głównego ciągu komunikacyjnego Mielna, czyli ulic Bolesława Chrobrego i 6 Marca. Mają one status drogi powiatowej, dlatego remont będzie inwestycją Starostwa Powiatowego w Koszalinie. Odnowienie najważniejszej wizerunkowo ulicy w nadmorskim kurorcie to priorytetowy projekt również dla władz gminy Mielno.

Całość będzie prowadzona etapowo, a prace podzielono na trzy części. W pierwszej kolejności nowe oblicze zyska kilometrowy odcinek ulicy 6 Marca na osiedlu Unieście. Znikną stare, popękane płyty betonowe a w ich miejsce powstanie równa nawierzchnia. Nowe będą też parkingi, zatoki autobusowe, chodniki , ścieżka rowerowa oraz oświetlenie. Wymieniona zostanie instalacja wodna i kanalizacyjna. 

Początek prac (I etapu) zaplanowano po tegorocznym sezonie, czyli od września br. Całość ma się zakończyć w połowie przyszłego roku.

Zmiany na mieleńskiej plaży

Po zeszłorocznym odbudowaniu 400-metrowego odcinka promenady, którą 30 lat temu na tak długim odcinku zniszczył sztorm, przyszedł czas na poszerzenie plaży. Turyści mogą być jednak spokojni – do końca wakacji będą mieli plażę tylko dla siebie.  Prace rozpoczną się w czwartym kwartale br.

Urząd Morski w Słupsku w ramach wspomnianej inwestycji umocni  brzeg morski na wysokości Mielna i Unieścia ostrogami ochronnymi, a na dodatek odbuduje długi fragment plaży piaskiem wydobytym z morza. Pozyskał już potrzebne fundusze. Wartość robót szacuje się na ok. 55 mln zł. Chodzi głównie o umocnienia brzegowe oraz przebudowę albo budowę nowych tzw. ostróg brzegowych. Ostroga bywa potocznie nazywana falochronem. Fachowo określa się ją jako „budowlę hydrotechniczną wchodząca w morze prostopadle do linii brzegowej”.

W tym przypadku ostrogi z pali drewnianych będą wchodziły w morze do ok. 100 metrów. Zaplanowana odległość między sąsiednimi nie będzie mniejsza niż 80-90 metrów, a więc zostaną wbite gęściej niż dotychczas. Zadaniem ostróg jest rozbijanie fal morskich, zwłaszcza przy sztormowej pogodzie, by nie uderzały one bezpośrednio i z maksymalną siłą w brzeg. Silne sztormy potrafią bowiem niszczyć wydmy i plaże, zagrażając czasami budowlom stojącym na brzegu ale przede wszystkim zwężając plaże, co dla miejscowości turystycznych oznacza spadek atrakcyjności. 

Z punktu widzenia turystów najważniejszym skutkiem zaplanowanych prac w Mielnie stanie się  odbudowa i poszerzenie plaży na odcinku mniej więcej równym długości Promenady Przyjaźni.  Odbędzie się tam sztuczne naniesienie piasku poprzez prace nazywane refulacją. Urządzenie czerpiące piasek z dna morskiego stanie 200-300 metrów od brzegu i systemem rur będzie przesyłać urobek na plażę. Są to roboty czasochłonne – zakończą się w 2020 roku. Zakładana ilość piasku sztucznie wyrzuconego na plażę robi wrażenie: 100 tys. m3 na każdy kilometr brzegu. Cel: plaża w Mielnie ma się stać znów szeroka jak dawniej.

Piękna, malownicza, pachnąca lasem i Bałtykiem…

W kwietniu oficjalnie rozpoczęto w Mielnie prace nad budową kolejnych elementów sieci tras rowerowych, a w szczególności nad częścią Trasy Nadmorskiej (zwanej Velo Baltica). W ramach tego projektu powstaną cztery odcinki o łącznej długości ok. 9 km: Pleśna – Gąski (ok. 2,8 km), Gąski-Sarbinowo (ok. 1,3 km), Sarbinowo-Chłopy (ok. 0,8 km), Chłopy – Mielenko – Mielno (ok. 4,2 km).

Nowa droga rowerowa będzie miała nawierzchnię bitumiczną. Wykonawca musiał usunąć część drzew i krzewów, rozebrać i usunąć żelbetowe płyty i starą nawierzchnię, wykonać roboty ziemne ze wzmocnieniem podłoża oraz nową konstrukcję ścieżki wraz z poboczami. Powstanie także nowe oznakowanie poziome i pionowe. Droga rowerowa będzie miała zmienną szerokość od 3 do 4 metrów, w zależności od warunków terenowych i zadrzewienia. 

Koszt całości to ponad 7 mln złotych, z czego 6,1 mln złotych to pozyskane środki unijne. Gmina Mielno pokrywa 7,5% wartości projektu. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec września br.

W przygotowaniu są dalsze odcinki Trasy Nadmorskiej biegnącej przez centrum Mielna, które mają na celu wyprowadzić ją poza drogę powiatową (ulicę Bolesława Chrobrego) na wał przeciwpowodziowy rzeczki Uniesty i dalej na opaskę brzegową jeziora Jamno. W ramach tego przedsięwzięcia powstaną dwie kładki przez Uniestę, co będzie miało wielkie znaczenie dla lokalnego ruchu pieszego i rowerowego.

Trasa Nadmorska (Velo Baltica) na terenie województwa zachodniopomorskiego wiedzie od Świnoujścia do granicy z województwem pomorskim, będąc również częścią istniejącego międzynarodowego szlaku rowerowego R-10 i R-13.

Oficjalny sezon kąpielowy od 1 lipca

W Mielnie i gminie Mielno sezon kąpielowy trwa od 1 lipca do 29 sierpnia br. Na plaży o długości ok. 25 km zlokalizowanych jest 14 kąpielisk (16 wież ratowniczych, około 70 ratowników). Kąpieliska są strzeżone od godz. 9.30 do 17.30. Niemniej na stanowisku w Mielnie przy ul. Kościuszki ratownicy zostaną dłużej, do 15 września. Punkt ratowniczy przy głównym wejściu na plażę ma bowiem za zadanie nadzorować plażę także w godz. 17.30 – 21.00. Tradycyjnie w weekendy ruszą także rowerowe patrole Polskiego Czerwonego Krzyża. Mając na celu zwiększenie bezpieczeństwa na kąpieliskach gmina Mielno przystąpiła do programu „korytarz życia”, polegającego na wyznaczeniu i oznakowaniu ciągu komunikacyjnego, aby ratownicy medyczni i wodni mogli dotrzeć do osoby jak najszybciej .

Przybyło stałych atrakcji

„Leśna Pętla Przygód i Tajemnic” to nazwa nowej całorocznej atrakcji turystycznej w Mielnie, która podnosi atrakcyjność rowerowej Trasy Nadmorskiej. Jest to ścieżka przyrodniczo – edukacyjna, eksponująca ciekawostki nadmorskiego lasu, grodziska i bunkrów, bogata w liczne elementy małej architektury. Budowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego przebiega właśnie przez ową Pętlę, tak więc rowerzystom trudno będzie nie dostrzec jej tajemnic.
Kolejną atrakcją i zarazem przystankiem na Trasie Nadmorskiej (Velo Baltica) jest Skarbnica Wioski Rybackiej w Chłopach – prezentująca lokalne pamiątki oraz zawierająca ekspozycję multimedialną o morzu, rybołówstwie i samej wsi.  Jeszcze w tym roku gmina Mielno rozpocznie budowę ścieżki rowerowej prowadzącej bezpośrednio z Trasy Nadmorskiej do Skarbnicy.