Nowy program edukacyjny Firmus Group

„Świadomy kierowca. Bezpieczna droga do domu.” – taką nazwę nosi kolejny program edukacyjny realizowany od maja br. przez Firmus Group. Jego celem jest krzewienie wiedzy o zasadach bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, a adresatami są nie tylko najmłodsi, ale również dorośli użytkownicy dróg.  

Program odwołuje się do doświadczeń skandynawskich. Tamtejsi kierowcy mają opinię bardzo odpowiedzialnych, jeżdżących bezpiecznie. Ich postawa to skutek całego łańcucha działań – od wzorowej organizacji przestrzeni publicznej, powszechnego poszanowania reguł ruchu drogowego, przez rozbudowane działania edukacyjne skierowane do wszystkich grup społecznych. W efekcie inicjatywy „Zero Vision” w ubiegłym roku w Norwegii na drogach nie zginęło ani jedno dziecko w wieku do 10 lat (w Polsce takich ofiar było blisko 100).

Program edukacyjny realizowany jest w formie szkoleń dla dzieci przedszkolnych oraz szkolnych prowadzonych przez wykwalifikowanych pracowników Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, przy czym tematyka i forma prezentacji poruszanych zagadnień dostosowywana jest każdorazowo do wieku uczestników. – Bardzo nam zależy, aby edukację związaną z bezpieczeństwem na drodze zaczynać jak najwcześniej. Najmłodsze dzieci, w wieku przedszkolnym, chłoną wiedzę niezwykle szybko i często to właśnie one przypominają rodzicom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa jak np. zapinanie pasów i motywują do tego, aby o tych zasadach pamiętać. W konsekwencji stają się oni później bardziej świadomymi uczestnikami ruchu drogowego, już nie tylko jako pasażerowie czy piesi – komentuje Diana Butowska z Firmus Group, koordynująca program Firmusa.

Inicjatywa nie ogranicza się jednak tylko do szkoleń i warsztatów. W trakcie trwania programu „Świadomy kierowca. Bezpieczna droga do domu”, czyli do października br., z wykluczeniem przerwy wakacyjnej, zaplanowane zostały różne wydarzenia motywujące całe rodziny do dbania o bezpieczeństwo.

Jednym z nich był Dzień Otwarty w ZORD, gdzie uczestnicy mogli przypomnieć sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, także tej rowerowej, w teorii oraz praktyce.

Z kolei Rodzinny Rajd Rowerowy zorganizowany w ramach obchodów Dni Koszalina umożliwił miłośnikom jednośladów wspólny przejazd z terenu Wodnej Doliny do Przystani Koszałka w Jamnie urokliwą trasą m.in. przez Park Książąt Pomorskich. Na przystani dla wszystkich uczestników zorganizowany został Piknik Rodzinny z licznymi atrakcjami.

Program edukacyjny „Świadomy kierowca. Bezpieczna droga do domu.” to inicjatywa dewelopera i inwestora Firmus Group, która realizowana jest we współpracy z Urzędem Miejskim w Koszalinie, Zachodniopomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Koszalinie, Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. oraz koszalińskim Miejskim Zakładem Komunikacyjnym. Honorowy patronat nad programem sprawuje Piotr Jedliński, prezydent Koszalina.

Firmus znany jest z zaangażowania w sprawy lokalnego środowiska. Sponsoruje liczne wydarzenia charytatywne, sportowe i artystyczne. Programem o bardzo dużym zasięgu, którego trzecia edycja zakończyła się w marcu tego roku, była Akademia Pierwszej Pomocy. Dzięki APP blisko 1200 uczniów z Koszalina i okolic poznało zasady udzielania pierwszej pomocy jaki i miało okazję przećwiczyć je w praktyce. Wszystko z myślą o bezpieczeństwie.