Rośnie rynek nieruchomości luksusowych

Po raz dziesiąty firma konsultingowa KPMG opublikowała raport zatytułowany „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Luksus przez pokolenia”. Opiera się on na danych finansowych z roku 2018 i badaniach ankietowych przeprowadzonych w grupie najzamożniejszych Polaków w październiku 2019 roku. Podstawowe wnioski: w Polsce systematycznie rośnie liczba osób korzystających z dóbr luksusowych (w tym inwestujących w nieruchomości o takim charakterze), a najchętniej po luksus sięgają najmłodsi dorośli Polacy.

Raport KPMG odnosi się do 1,4 mln Polaków z trzech grup: osób dobrze zarabiających/zamożnych (miesięczny dochód  powyżej 7,1 tys. zł brutto), osób bogatych (miesięczny dochód powyżej 20 tys. zł brutto) i osób bardzo bogatych (miesięczny dochód  powyżej 50 tys. zł brutto).

Wraz z zamożnością polskiego społeczeństwa rośnie również rynek dóbr luksusowych. W ubiegłym roku osiągnął on wartość ponad 25 mld zł. Jego największym segmentem nadal pozostają samochody klasy premium i luksusowe, ale wysoki wzrost obserwowany jest również w kategorii usług hotelarskich i SPA oraz nieruchomości.

Rosnąca zamożność napędza rynek nieruchomości premium i luksusowych. Z jednej strony bogaci Polacy szukają możliwości lokowania kapitału, z drugiej – apartamenty i rezydencje stanowią wyraz osiągniętego wysokiego statusu społecznego i materialnego.

O zaliczeniu nieruchomości do klasy premium decyduje zazwyczaj cena za metr kwadratowy powierzchni. Przeciętnie takie apartamenty w Polsce, nawet w Warszawie, wciąż kosztują mniej niż na zachodzie Europy albo w Stanach Zjednoczonych. Jednak warszawskie ceny szybko doganiają ceny w miastach „starej” Unii. Średnia cena za 1 m2 luksusowych apartamentów Madrycie wynosi 7 000 euro, w Berlinie – 9 100 euro, w Paryżu – 15 100 euro, a w Londynie  – 17 700 euro. W Warszawie średnia cena lokali premium w pierwszej połowie 2019 roku wyniosła w przeliczeniu ok. 6 534 euro (najdroższa transakcja: ok. 10 440 euro/ m2).

Jednak w opinii Polaków nie tylko cena decyduje o tym, że dany apartament bądź rezydencja osiąga wyższy status. W badaniu KPMG na temat postrzegania luksusu ankietowani wskazali, że najistotniejszą cechą nieruchomości luksusowej jest lokalizacja w prestiżowej dzielnicy lub miejscowości (69% wskazań). Inne cechy luksusu wskazywane przez respondentów to drogie wyposażenie (60%), ochrona (57%), wykończenie przez architektów wnętrz (57%) i duży metraż (56%). Młodsi ankietowani (w wieku 18-35 lat) częściej niż starsi wskazywali dogodną lokalizację jako istotną cechę. Z kolei osoby w wieku powyżej 35 lat zwracały większą uwagę na obecność wydzielonych reprezentacyjnych pomieszczeń, jak eleganckie restauracje czy butiki.

Spośród inwestycji mieleńskich wszystkie te kryteria spełnia spektakularny kompleks Dune Resort. To nie tylko 330 apartamentów o bardzo wysokim standardzie, ale również zaplecze wellness i gastronomiczne, całodobowa recepcja i ochrona, wyjątkowa lokalizacja przy samej nadmorskiej promenadzie spacerowej. Wszystko ulokowane w trzech znakomicie zaprojektowanych i wykonanych budynkach, idealnie wkomponowanych w naturalne otoczenie wydm i nadbałtyckiej roślinności. Trudno znaleźć drugą tak doskonale ulokowaną inwestycję nad Bałtykiem, nie tylko polskim.

Jak wynika z raportu KPMG, co potwierdzają inne źródła danych, rynek nieruchomości luksusowych rozwijał się w ciągu ostatnich lat dynamicznie i rozwija się nadal, a jego wartość zbliża się w Polsce do 4 mld zł.

Cezary Kulesza, kierownik ds. sprzedaży i marketingu Firmus Group, podkreśla, ze nieruchomości z segmentu premium zawsze były i będą świetną inwestycją oraz znakomitą lokatą kapitału z kilku względów. Kluczowa w tym przypadku jest lokalizacja, która gwarantuje iż nieruchomość będzie odporna na sytuacje na rynku i wahania – a co za tym idzie będzie osiągać stały wzrost wartości.

Apartamenty klasy premium przy dobrym zarządzaniu gwarantują dodatkowo stabilny dochód z najmu. Aktualny poziom oprocentowania lokat jest niższy niż poziom inflacji. Nawet najkorzystniej oprocentowana lokata nie gwarantuje zwrotu z kapitału na poziomie równym dochodowi z wynajmu Warto pamiętać, że w przypadku apartamentów premium zlokalizowanych w kurortach wakacyjnych właściciele mają możliwości korzystania z apartamentów według własnych potrzeb.

Andrzej Marczak, partner w firmie KPMG, ocenia całkowitą wartość rynku dóbr luksusowych w 2019 r.  na ponad 25,2 mld zł, co oznaczać wzrost o 5,4 procenta, licząc rok do roku. Zwraca również uwagę na fakt, że spodziewane spowolnienie gospodarcze może mieć wpływ na przejściowe niewielkie zwolnienie tempa wzrostu popytu, jednak dzięki rosnącej zamożności i zmianom stylu życia Polaków rynek dóbr luksusowych będzie rosnąć nieprzerwanie, by w 2024 roku osiągnąć wartość powyżej 38 mld zł, co stanowiłoby wzrost o 51 proc. względem 2019 roku.

Co zrozumiałe, kluczowe znaczenie dla rynku dóbr luksusowych mają liczebność i dochody osób bogatych oraz bardzo bogatych. Według raportu Global Wealth Databook 2019 opracowanego przez bank Credit Suisse, w Polsce mieszka już prawie 116 tysięcy osób należących do kategorii HNWI (ang. high net worth individuals), czyli osób których majątek netto wynosi co najmniej 1 mln dolarów. W rankingu Polska wyprzedziła już Finlandię i Grecję, wciąż jednak pozostaje daleko w tyle za wieloma krajami zachodniej Europy.  Niezmiennie przoduje tu Wielka Brytania, gdzie mieszka blisko 2,5 mln HNWI, oraz Niemcy i Francja z liczbą ponad 2 mln osób, których majątek netto przekracza 1 mln dolarów.

Badanie pokazało, jak zróżnicowane jest podejście Polaków do luksusowych dóbr i usług. Blisko 1/3 osób bogatych o dochodach miesięcznych przekraczających 20 tys. zł brutto stwierdziło, że przeznacza na zakupy dóbr luksusowych ponad 30 procent swoich rocznych dochodów netto. Osoby młode częściej z kolei wskazywały, że w najbliższym czasie zamierzają zwiększyć swoje wydatki na tego rodzaju dobra.

Nieruchomości luksusowe – stały wzrost

  • Już niemal półtora miliona Polaków zalicza się do grupy osób zamożnych.
  • Rynek dóbr luksusowych w Polsce osiągnął w 2019 r. wartość 25,2 mld zł.
  • Liczba bogatych Polaków w 2018 r. przekroczyła 234 tysiące, z czego bardzo bogatych było niemal 67 tysięcy. Najwięcej osób z pierwszej grupy mieszkało w woj. mazowieckim, śląskim i wielkopolskim, natomiast z drugiej – w mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim.
  • Jednym z najszybciej rozwijających się typów dóbr luksusowych są usługi hotelarskie i SPA. Również rynek nieruchomości luksusowych rośnie szybciej niż cały rynek dóbr klasy lux.
  • Najmłodsi konsumenci dobra luksusowe kupują częściej niż osoby w wieku 51+.
  • Polacy luksus postrzegają przede wszystkim przez pryzmat prestiżu marki; zwracają także uwagę na jakość i wygląd produktu.