O Firmus Group

Firmus Group to grupa spółek, której grunty przeznaczone pod inwestycje przekraczają 2 000 000 m2 z potencjałem zagospodarowania terenu pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe przewyższającym 1 mln m2

Firmus Group jest grupą spółek deweloperskich prowadzących inwestycje na Środkowym Pomorzu – w Mielnie, Koszalinie i okolicach.

Zgromadziła w swym portfelu atrakcyjne tereny budowlane o powierzchni przekraczającej 2 mln m kw., co pozwala zrealizować zabudowę usługową, hotelową i mieszkaniową o łącznej powierzchni 1 mln m kw. Swój potencjał Grupa powiększała od 2000 roku, nabywając grunty i przygotowując je pod potrzeby budownictwa. Obecnie dysponuje zasobami, które lokują ją wśród posiadaczy najrozleglejszych nieruchomości nad polskim Bałtykiem.

Misją Firmus Group jest dostarczanie klientom produktów i usług najwyższej jakości w konkurencyjnej cenie, z zachowaniem krótkich terminów realizacji zamówień.

Grupa Firmus jest członkiem Skandynawsko – Polskiej Izby Gospodarczej (SPCC).