O Firmus Group

Firmus Group to grupa spółek, której grunty przeznaczone pod inwestycje przekraczają 2 000 000 m2 z potencjałem zagospodarowania terenu pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe przewyższającym 1 mln m2

Firmus Group jest grupą spółek deweloperskich prowadzących inwestycje na Środkowym Pomorzu – w Mielnie, Koszalinie i okolicach.

Zgromadziła w swym portfelu atrakcyjne tereny budowlane o powierzchni przekraczającej 2 mln m kw., co pozwala zrealizować zabudowę usługową, hotelową i mieszkaniową o łącznej powierzchni 1 mln m kw. Swój potencjał Grupa powiększała od 2000 roku, nabywając grunty i przygotowując je pod potrzeby budownictwa. Obecnie dysponuje zasobami, które lokują ją wśród posiadaczy najrozleglejszych nieruchomości nad polskim Bałtykiem.

Misją Firmus Group jest dostarczanie klientom produktów i usług najwyższej jakości w konkurencyjnej cenie, z zachowaniem krótkich terminów realizacji zamówień.

FIRMUS NEWS

„Firmus News” to własne cykliczne wydawnictwo, powstałe z pasji pracowników i przez nich tworzone nieprzerwanie od 2014 roku. W gazetce dzielimy się informacjami o naszych inwestycjach oraz podejmowanych inicjatywach społecznych i charytatywnych. W „Firmus News” piszemy głównie o tym, co istotnego w ostatnim czasie wydarzyło się w Mielnie i w Koszalinie jak i naszej firmie. Gazeta jest bezpłatna, wydawana co 2-3 miesiące, z każdą edycją dociera do coraz szerszego grona czytelników, a jej nakład liczy kilka tysięcy egzemplarzy.