Zgłoszenie usterki


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmus Group Management Sp. z o.o. z siedzibą w Mścicach, w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytania, a ponadto w celu przedstawienia oferty usług świadczonych przez spółki z Grupy Firmus lub inne podmioty powiązane kapitałowo bądź organizacyjnie z administratorem ochrony danych osobowych oraz przez podmioty z nim współpracujące. Udzielenie zgody jest dobrowolne.
  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

  FAQ

  Jest sprawą naturalną, że w nowo wybudowanym lokalu mogą wystąpić usterki. Każda usterka, która wystąpiła z przyczyn innych niż uszkodzenie mechaniczne, stwierdzona w okresie obowiązywania rękojmi, powinna zostać zgłoszona i usunięta w ramach rękojmi. Zalecamy jednak, aby przed zgłoszeniem usterki zapoznać się z instrukcjami, jakie przekazane zostały przy odbiorze lokalu. Zdarza się bowiem, że część zgłoszeń dotyczy niewłaściwej eksploatacji lokalu mieszkalnego.

  Usterkę należy zgłosić pisemnie za pomocą formularza (poniżej) bądź mailem (adres widoczny na stronie). Zalecamy, aby możliwie dokładnie opisać zaistniały problem pamiętając o podaniu miejsca jego występowania a także danych osoby zgłaszającej jak imię i nazwisko, adres lokalu oraz numer telefonu kontaktowego.

  Po otrzymaniu zgłoszenia zostaje ona zarejestrowana i przekazana administratorowi nieruchomości, który w ciągu kilku dni skontaktuje się z Państwem w celu przeprowadzenia wizji lokalnej. Na tej podstawie wydana zostanie opinia techniczna o zasadności zgłoszonej usterki, która zostanie zakwalifikowana do naprawy. Termin przeprowadzenia prac naprawczych zostanie z Państwem ustalony indywidualnie.

  Może się również zdarzyć, że usterka nie zostanie zakwalifikowana do naprawy, gdyż powodem jej powstania było na przykład uszkodzenie mechaniczne bądź też działanie osób, na które Firmus Group nie miał wpływu.

  Usterki, które wystąpią w hali garażowej oraz w częściach wspólnych należy zgłaszać administratorowi nieruchomości. Jest on kompetentną osobą, która opiekując się częściami wspólnymi po wstępnej weryfikacji podejmuje odpowiednie dalsze działania.

  Staramy się, aby czas usuwania usterek przez generalnego wykonawcę był jak najkrótszy. Niemniej należy mieć na uwadze, że zależy on od wielu czynników. Są to m. in.: proces technologiczny naprawy, złożoność problemu, a w przypadku prac zewnętrznych – także warunki atmosferyczne.

  Usterka może wystąpić również na elementach zewnętrznych budynku (jak np. balkon, elewacja). Termin jej usunięcia zależy w dużej mierze od warunków atmosferycznych. Gdy są niekorzystne, nieodpowiednie (np. mróz), naprawa zostaje przesunięta (odroczona) i będzie miała miejsce w terminie późniejszym.

  W nowo wybudowanych budynkach powstawanie spękań w ścianach budynku jest nieuniknionym i naturalnym procesem pracy budynku w pierwszej fazie po jego wybudowaniu. Zjawisko to jest właściwe dla większości inwestycji budowlanych i może trwać nawet do 3 lat. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji zaleca się zbiorcze usuwanie ww. usterek w trzecim roku rękojmi.