Penthouse Macieja Zienia zwiększony do prawie 300 metrów2