Życie regionów według ,Rzeczpospolitej– tym razem Pomorze Zachodnie