Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego Bliżej Jamna3