Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego Bliżej Jamna4