Świadomy kierowca. Bezpieczna droga do domu to najnowsza inicjatywa edukacyjna Firmus Group traktująca o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

Celem programu jest zaznajomienie zarówno najmłodszych jak i dorosłych z zasadami bezpiecznego poruszania się  w ruchu drogowym i wyrobienie w nich nawyków zaczerpniętych ze Skandynawii, która od lat uchodzi za wzór najwyższej kultury jazdy.

O AKCJI

Program edukacyjny Świadomy kierowca. Bezpieczna droga do domu realizowany jest we współpracy z Urzędem Miasta, Zachodniopomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Koszalinie oraz Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta.

W ramach licznych zaplanowanych działań odbywają się szkolenia i warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także eventy dla całych rodzin.

Udział w akcji oraz eventach jest całkowicie bezpłatny.

ORGANIZATOR:

Firmus Group to lokalny deweloper realizujący wyjątkowe domy i apartamenty nadmorskie. Na swoim koncie ma 15 zrealizowanych inwestycji, w tym spektakularny kompleks DUNE Resort bezpośrednio przy plaży w Mielnie oraz pierwszą typowo mieszkaniową inwestycję Osiedle Norweskie.

Firmus Group koncentruje się nie tylko na biznesie deweloperskim, ale również mocno angażuje się w życie lokalnej społeczności. Wspiera rozmaite inicjatywy sportowe, kulturalnie i charytatywne. Niektóre wydarzenia sam inicjuje, czego przykładem może być choćby Akademii Pierwszej Pomocy, w ramach której 2 000 dzieci mało okazję poznać i przećwiczyć w praktyce zasady udzielania pierwszej pomocy.

KOORDYNATOREM INICJATYWY Z RAMIENIA FIRMUS GROUP JEST:

zdjęcia - Diana Butowska - koordynator akcji

DZIECKO I RUCH DROGOWY

Zachowania młodszych  dzieci  w ruchu drogowym  wynikają  ze  specyficznego  dla  tego  okresu funkcjonowania zmysłów oraz czynności intelektualnych.

WIDZENIE

 • Pole widzenia dziecka mieści się na wysokości ok. 1 m nad ziemią,
 • Kąt widzenia osoby dorosłej wynosi 180°, natomiast dziecka w wieku do lat 8 to 70°, co powoduje, że dziecko widzi tylko to co jest przed nim,
 • Dzieci słabo  odróżniają  odcienie.  Mają  trudności  z  dostrzeżeniem  małego  ciemnego samochodu na tle szarej nawierzchni,
 • Potrzebują około 3-4 sekund, aby odróżnić stojący samochód od samochodu jadącego powoli,
 • Mylą pojęcia  „widzieć”  i  „być  widziany”.  Wydaje  się  im,  że  jeśli  oni  widzą  samochód, również kierowca tego samochodu ich widzi,
 • Dzieci mają trudności z rozróżnieniem wielkości i odległości. Myślą, że mały samochód jest bardziej oddalony niż duża ciężarówka.

SŁYSZENIE

 • Dziecko ma dobry słuch, ale nie jest w stanie określić dokładnie źródła dźwięków. Hałas, szczególnie dotkliwy w dużych miastach, rozprasza dziecko i utrudnia mu koncentrowanie się na ruchu drogowym,
 • Dziecko reaguje tylko na jeden dźwięk jednocześnie, ten który jest dla niego najważniejszy.

ZALEŻNOŚĆ PRZYCZYNOWO – SKUTKOWA

 • Dziecko w młodszym wieku szkolnym ma trudności ze zrozumieniem zależności pomiędzy przyczyną i skutkiem,
 • Często nie potrafi prawidłowo przewidzieć, jak zmieni się sytuacja na drodze.

OCENA ODLEGŁOŚCI

 • Dziecku droga wydaje się krótsza, jeśli na jej końcu znajduje się obiekt, którym jest zainteresowane,
 • Dzieci nie mają poczucia czasu – czas płynie dla nich najszybciej, gdy się bawią,
 • Prędkość jest stosunkiem odległości i czasu stąd dzieci mające trudności z oceną odległości i upływem czasu nie potrafią prawidłowo ocenić prędkości.
Mama z synami przechodzi przez pasy
 • Dziecko nie potrafi myśleć jednocześnie o kilku rzeczach i reagować na nie.

 • Osoby, miejsca i przedmioty znane dziecku dają mu fałszywe poczucie bezpieczeństwa.

 • Dziecko utożsamia samochód z przyjaznym przedmiotem, kojarzącym się z przyjemnością. Sądzi także, że kierowcy najczęściej identyfikowani z rodzicami, nie mogą wyrządzić mu krzywdy.

 • Dziecko myśli, że przejście dla pieszych, szczególnie gdy jest wyposażone w sygnalizację świetlną, jest miejscem, gdzie nie może stać się nic złego i zapomina o zagrożeniach.

 • Dzieci uczą się zachowań w ruchu drogowym przede wszystkim przez naśladownictwo (modelowanie) czynności, które przedtem wykonywał ktoś inny np. rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, koledzy, nauczyciele.

 • Dziecko naśladuje dorosłych w ruchu drogowym, ale może wyciągać błędne wnioski z ich obserwacji.

 • Rodzice to pierwsi najważniejsi nauczyciele. Muszą umożliwić dziecku zrozumienie, dlaczego czegoś nie wolno oraz pokazać, jak należy się zachowywać dostarczając pozytywnych wzorców zachowań.

Źródło: Instytut Transportu Samochodowego

PARTNERZY:

PATRONAT:

PATRONAT MEDIALNY: