Praktyki zawodowe w Dune Restaurant Cafe Lounge

W dniu 8 marca 2017 r. w Restauracji Dune w Mielnie podpisano Porozumienie o współpracy między Gminą Miasto Koszalin, reprezentowaną przez Pana Szymona Konefała, Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, a firmą Dune Services Sp. z o.o. należącą do Firmus Group, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Steina Christiana Knutsena.

Na mocy porozumienia Dune Restaurant Cafe Lounge obejmie patronatem, w roku szkolnym 2017/2018, klasę pierwszą Zasadniczej Szkoły Zawodowej, kształcącej w zawodzie  kucharz.

Współpraca ma na celu poszerzenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1  o wiedzę i praktyczne umiejętności zawodowe z obszaru żywienia i usług gastronomicznych, które ułatwią absolwentom kontynuowanie dalszej nauki lub znalezienie pierwszej pracy zgodnej z kierunkiem wykształcenia.

Praktyki odbywać się będą pod czujnym okiem szefa kuchni – Sebastiana Zegera.

Jest to 17 porozumienie podpisane przy współpracy Biura Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia pomiędzy koszalińskimi szkołami ponadgimnazjalnymi a przedsiębiorcami, organizacjami i instytucjami działającymi na lokalnym rynku.