Media

Za relacje z mediami odpowiada:

Mariusz Skowronek

AGENCJA TAUBER PROMOTION

Warszawa, ul. Gombrowicza 15

Tel. (22) 833 35 02, 698 612 866
mskowronek@tauber.pl