FIRMUS NEWS

Firmus News” to własne cykliczne wydawnictwo, powstałe z pasji pracowników i przez nich tworzone nieprzerwanie od 2014 roku. Dzielimy się w nim informacjami o naszych inwestycjach oraz podejmowanych inicjatywach społecznych i charytatywnych. Gazeta jest bezpłatna, wydawana co 2-3 miesiące w nakładzie kilku tysięcy egzemplarzy.

Grupa Firmus jest członkiem Skandynawsko – Polskiej Izby Gospodarczej (SPCC).